Tag Archives: landreform

Polis utrymmer verk efter 3 månaders ockupation

Polis utrymde imorse fredligt Honduras jordbruksverk, Instituto Nacional Agrario (INA). Det var ockuperat av 55 personer, inklusive 6 kvinnor och 2 barn, sedan tre månader tillbaka. Ockupanternas krav var att få lagfart på den mark de brukar. Då Zelaya avsattes låg det 1800 lagfarter på chefens bord och väntade på underskrift.

Lokalerna befanns vara i bedrövligt skick. En undersökning har inletts för att se om allmänna dokument förstörts eller ändrats.

Honduras fastighetslagstiftning är ganska annorlunda än den svenska. Arrende finns inte, och kan inte finnas, eftersom “urminnes hävd” (vilket nu är avskaffat i Sverige) i Honduras endast är 20 år om jag inte missminner mig. Det betyder att ingen kan hyra, låna, eller på annat sätt tillåta att någon annan brukar hans land, inte ens om det sker olagligt som en ockupation, för då förlorar han snart äganderätten. När någon köper mark i en stad i Honduras så är därför det första de gör att sätta upp ett ogenomträngligt hinder, en hög mur, plank, eller liknande. Det är förklaringen till varför det ser ut som det gör.

Jag har bloggat om detta tidigare, och föreslagit att man borde revidera lagen så att marken kan utnyttjas mera optimalt för landet som helhet.

SvD beskriver felaktigt INA som “jordbruksfacket”. Detta är ytterligare ett exempel på den osaklighet som har präglat TTs rapportering om Honduras (liksom den av Lars Palmgren på Ekot, Erik de la Reguera på DN, osv; Dick Emanuelsson på Flamman är inte osaklig utan han ljuger hej vilt). Så här står det på INAs websida:
“[INA] är ett halv-autonomt statligt institut, vars uppdrag det är att genomföra jordbruksreformen i enlighet med den beslutade nationella jordbrukspolitiken…”
Att kalla det för ett “bondefack” är, ja, vad skulle du kalla det?

Uppdatering 2009-10-03: Åklagarämbetet, MP, kommer att begära 38 av personerna häktade för uppror på måndag. De har flyttats till ett fängelse av utrymmesskäl. Uppror i svensk lag är ett högmålsbrott, till exempel att med våldsamma medel försöka omstörta statsskicket eller hindra att ett beslut av en statsmakt verkställs. Bönderna själva säger att de ville försvara dokument på institutet, som handlar om att överlåta äganderätten som följd av “urminnes hävd” (över 30 år i detta fallet). De kan därför komma att gå fria.
Över 800 anställda kunde nu återvända till arbetet efter 3 månader.