Tag Archives: lösning

Honduras demokrati på väg att segra?

Det är nu 99 dagar sedan Manuel Zelaya avlägsnades från presidentposten i Honduras, och Roberto Micheletti sattes in som interimspresident till den 27 januari. Det är 98 dagar sedan FNs generalförsamling röstade 192-0 för att fördöma maktskiftet som en statskupp. Ännu har inget land erkänt den nya regimen. Men inom en vecka kan allt vara över.

Hondudiario skriver idag att OAS* erkänner

 • att problemet bör lösas utifrån Honduras lagar
 • att inte erkänna de allmänna valen skulle strida mot FNs normer

Det markerar en fundamental ändring i attityd. Ännu mera anmärkningsvärt är emellertid vad Hondudiario rapporterar att källor med koppling till USAs UD har sagt:

 • i förhandlingsplanen ingår inte längre att Zelaya skall återinsättas
 • att kalla Zelayas avsättande för statskupp är grundlös desinformation.

Nu går det snabbt med förhandlingarna i Honduras. Efter att först Tyskland, sedan Brasilien, lyssnat på Honduras demokratiska institutioner härom veckan, så kom ketchupeffekten. John Biehl från OAS lyssnade och informerade sina kollegor. En nordamerikansk senator och tre ledamöter från representanthuset besökte Micheletti. Ryktena blir allt fler om en nära förestående förhandlingslösning.

Redan härom dagen rapporterades i Honduras att Adolfo Facussé, ordförande för industriförbundet, har sagt att han förväntade sig att krisen skulle vara över inom en vecka. OAS delegation kommer till Honduras på onsdag.

Idag beslutade regeringen under Micheletti att upphäva undantagslagarna. De antogs den 22 september och publicerades i den officiella tidningen La Gaceta den 26:e. Upphävandet sammanföll med besöket av tre republikanska kongressledamöter från Miami, Florida: Ileana Ros Lehtinen, Lincoln Diaz Balart, och Mario Diaz Balart.

Officiellt har USA under Obama hela tiden strävat efter att återinsätta Zelaya. Den nya politiken är inofficiell, och kan vara baserad på UD snarare än i Vita Huset, att döma av uttalanden gjorda av Otto Reich på A Mano Limpia den 24 september 2009.

Vad får då Zelaya istället? Jo, amnesti för politiska brott, rapporteras det. Korruptionsanklagelser kommer dock att drivas vidare, men ett alternativ kan vara att han får asyl i utlandet, dock inte i Brasilien.

Vidare kommer åtalet mot de som ansvarade för att Zelaya landsförvisades att fortsätta. De som bara exekverade order kommer dock att få amnesti.

OAS utsända, vilka har fått klart för sig att Honduras institutioner har ett “järnhårt försvar” för sin konstitutionalitet, har meddelat till den delegation som anländer på onsdag att krisen handlar om en inre angelägenhet i vilken FN inte får blanda sig i.

De 7 punkterna i förslaget som diskuteras i Washington är, enligt Hondudiario:

 1. Manuel Zelaya och hans anhängare får politisk amnesti.
 2. Andra brott än politiska drivs vidare i respektive instans.
 3. Det ges en option att istället söka politisk asyl, dock inte i Brasilien.
 4. Åtal väcks för de som tillät att Zelaya olagligen utvisades till Costa Rica.
 5. Det ges däremot amnesti för de som fysiskt avlägnsade Zelaya ur landet.
 6. Hjälp till valet ges och resultatet erkänns.
 7. Deklarationen om mänskliga rättigheter ratificeras och respekteras.

*Fotnot: OAS är Organisationen för Amerikanska Stater. Dess ordförande, Insulza, pekas allt mer allmänt ut som den som gjorde en höna av en fjäder genom att agera som ombud åt Hugo Chávez i Venezuela, vilken enligt uppgift – som tidigare nämnts – har finansierat Zelayas valkampanj och kampanj att omvälva statsskicket i Honduras till tonen av 400 miljoner dollar.

Media: DN, SvD, Helsingborgs Dagblad.

Uppdatering 2009-10-06: Spanien har idag nämnts som asylland, baserat på rykten. Sveriges utrikesminister har nu också sagt att krisen inte hotar världsfreden och att det därför är en inre angelägenhet som honduranerna själva får lösa. Det är tydligt att alla pjäser står på plats för de avslutande dragen. Eftersom alla förhandlingar i landet nu förs i det tysta så kan man bara gissa om innehållet. Själv gissar jag att Zelaya inser att slaget är förlorat, och att han mest tänker på sin och familjens säkerhet nu.