Tag Archives: myteri

Honduras högsta domstol redogör för händelseförloppet

2009-07-06 12:30 ET – Det finns nu inte blott ett, utan två, av domarna undertecknade dokument som beskriver den juridiska bakgrunden till avsättandet av Manuel Zelaya som president i Honduras. Jag gissar att den första versionen kom till i all hast, och att man ville redigera bort en del saker, t.ex. text i stora bokstäver. Men det finns också faktaskillnader. Det mest anmärkningsvärda med första versionen, att man tagit ett hemligt beslut, är nu borta.

Personligen misstänker jag att man agerade lite i panik när militärens myteri ställde kongressen och högsta domstolen i ett mycket knepigt konstitutionellt läge. Dock, så här i efterhand är det svårt att tänka sig att de rimligen kunde ha agerat annorlunda än de gjorda, när dimman nu skingrats och vi kan skönja detaljerna. Hade de inte ersatt presidenten med den som stod i tur enligt grundlagen, så hade de haft en överbefälhavare som skulle hantera ett myteri, trots att det var myteristerna och inte överbefälhavaren som enligt högsta domstol och kongressen hade landets bästa för ögonen. Det var och förblir alltså fullständigt uteslutet att återinsätta Zelaya i presidentämbetet.

Samtidigt som omvärldens reaktion är rimlig – för allt i detta såg ut som en militärkupp de första timmarna – så måste man undra varför så många nu, efter att ha haft över en vecka på sig att studera dokument, fortfarande inte verkar ha förstått konfliktens natur. Jag menar, hur skulle du själv reagera om statsministern tagit hjälp av Sovjetunionen för att kasta ut Sveriges grundlag i öppet trots mot regering, riksdag och högsta domstolen? Och är inte riksdagen minst lika folkvald som presidenten? Och är det inte högsta domstolens jobb att döma över presidenten? Är det blind ideologi eller bara galloperande okunnighet som ligger bakom de som fortfarande kallar detta en militärkupp?

Detta handlar inte om vänster eller höger, utan om respekt för lag och demokratiska institutioner. Där det brast var i militärens tillit till grundlagen.* Vilket inte är så konstigt, för den nuvarande är med sina 27 år den äldsta i landets historia. Därför är det väsentligt att omvärlden hjälper till att garantera landets säkerhet, så att respekten för lagen gradvis byggs upp. Och därför är det viktigt att inte ge de i Latinamerika traditionella amnestierna, åtminstone inte utan att åtala och döma först. De som skall åtalas är både den avsatte presidenten, och de militärer som begick myteri mot honom.

Här finns den första och andra versionen från Honduras högsta domstol (på spanska). Mer information finns på honduranska justitiedepartementets hemsida.

* Rättelse: Efter att ha intervjuat en närstående till den general som planerade arresteringen så vet jag nu att den verkliga motivationen till beslutet var en rädsla för en kuppartad utveckling; inte bristande tilltro till grundlagen alltså, utan till att landets säkerhetsstyrkor – de själva, med andra ord – skulle kunna förhindra blodsspillan i det läget.