Tag Archives: Operacion Libertad

COMUNICADO DE OPERACIÓN LIBERTAD VENEZUELA (OLV)

MIERCOLES 1 DE JULIO 2015 – Operación Libertad Venezuela fue creado como una red de resistencia anónima el 9 de febrero del 2011, por 10 personas representando diferentes sectores y grupos ya en existencia. Nuestras voceras son María Conchita Alonso y Ana Díaz. Durante estos años OLV ha llegado a crear enlaces con casi todos los grupos en la lucha. La misión es unir a los venezolanos en una estrategia viable para salir de la dictadura castrocomunista. Con el pasar del tiempo hemos crecido progresivamente, en casi cada estado contamos con varios administradores, entre ellos hay activistas, otros que son coordinadores y también aquellos que hacen el trabajo de publicar constantemente durante todo el día. Asimismo contamos con admins que se encuentran fuera del país, buscando siempre difundir en todos los países y en todos los idiomas lo que ocurre y además dar a conocer el mensaje de la resistencia. Desde los inicios contamos con la ayuda y apoyo del Dr. Ulf Erlingsson como asesor estratégico y rechazamos categóricamente todos los rumores que han sido difundidos en su contra. Es muy importante que todos conozcan que la meta de OLV ha sido y seguirá siendo derrocar la dictadura, expulsar a los invasores extranjeros, y restablecer la soberanía y la democracia en Venezuela. Dentro de este orden de ideas, es importante mencionar que OLV ha asumido una posición clara en contra de la Dictadura, considerando que en Venezuela se vive una Dictadura electoral que se ha logrado mantener a través del fraude electoral, el abuso de poder y otras continuas violaciones a la Constitución de la República; con el objetivo de exponer la Dictadura electoral a nivel nacional e internacional se ha considerado el uso de la Consigna “Exigimos Elecciones Auténticas”, ya que elecciones auténticas representan el último paso para lograr la democracia en nuestro país. Es importante aclarar que OLV no acepta ni avala elecciones mientras existan Presos Políticos, censura en los medios, el poder concentrado en uno solo, usurpación del cargo de Presidente, criminalización de la protesta ciudadana, invasión del régimen castrocomunista y demás violaciones a la Constitución de la República y a los derechos humanos, cometidos por este Régimen desde 1999. Olv se mantiene en la lucha por la Libertad de Venezuela hasta lograr la meta.

“Operacion Libertad” inledd i Venezuela

Sedan idag hungerstrejkar ett antal ungdomar i organisationen JAVU utanför OAS byggnad i Venezuelas huvudstad Caracas. Deras krav är att regimen under Hugo Chávez skall släppa alla landets politiska fångar fria, inklusive domare Maria Afiuni, och fd presidentkandidat Alejandro Peña Esclusa. JAVU står för Juventud Activa Venezuela Unida (Aktiv Ungdom Enat Venezuela). Aktionen kallar de för Operación Libertad, Operation Frihet. Twitter tag är #OperacionLibertad.

Hungerstrejkande ungdomar
Hungerstrejken utanför Organisationen för Amerikanska Stater i Caracas, Venezuela, syftar till att få OAS att ta tag i frågan om övergrepp mot mänskliga rättigheter i landet.

Tidpunkten verkar vald för att kasta smolk i glädjebägaren för Hugo Chávez, då den 2 februari var planerat som en dag att fira 12-årsdagen av då han svors in som demokratiskt vald president. Hans bristande respekt för grundläggande mänskliga rättigheter för hans politiska fiender, och hans åsidosättande av rättsväsende, riksdag, landsting, kommuner och grundlag, har dock fått honom att bli formellt definierad som diktator av uppåt ett hundratal organisationer både inom och utom landet. Valet av OAS (Organisationen för Amerikanska Stater) beror på att de har ett mandat att försvara demokrati i medlemsländerna, vilket de helt verkar strunta i då det gäller införande av diktatur “åt vänster”.

Political prisoners
De politiska fångarna i Venezuela. Från www.liberenlosya.com

Enligt en analys av USAs ambassad i Caracas (i ett wikileaks-läckt telegram) är Chávez mera intresserad av att hålla sig kvar vid makten, än av det socialistiska projekt han talar sig så varm för, “bolivariansk socialism”. Simón Bolívar var den ledare för den Sydamerikanska befrielserörelsen som till slut lyckades göra kontinenten fri från Spanien.

Trots att Chávez predikar socialism, och i snabb takt nationaliserar företag (över 700 hittills) och jordbruk (2,5 miljoner ha enligt The Guardian), så bryter han i aktiv handling mot sin egen ideologi då han säljer ut det av hans föregångare Carlos Andrés Pérez på 70-talet förstatligade oljebolaget PDVSA för att få in kapital. Den senaste affären som blivit känd var en försäljning av aktier för 1,6 miljarder dollar till Ryssland, i samband med en affär i vilken ett ryskt bananföretag ingick ett samarbete med ett venezolanskt statligt företag om att driva 20 tusen ha bananplantager i Venezuela.

I december försökte Chávez konfiskera 47 gårdar söder om Maracaibosjön, men några av dem lyckades hålla militären och myndigheterna stången. Motiveringen som anfördes för konfiskationen var att ge oanvänd mark för bostäder till de som blivit hemlösa i höstens översvämningar i området. Eftersom marken är översvämningsbenägen är den dock olämplig till ändamålet, och dessutom är den inte oanvänd; närapå hälften av landets mjölkproduktion kommer från de gårdarna. Den verkliga anledningen föreföll komma fram då kopplingen till banankontraktet blev känt. Det kan dock finnas ytterligare lager av lögner i historien.

Området ifråga har outnyttjade oljereserver, och just Ryssland har levererat avancerade stridsflygplan och tunga stridsvagnar till Chávez på kredit. Gårdarna ligger bara 10 mil från Colombia, där finns ett flygfält av 2,6 km längd, och det är stridsvagnsterräng. Sedan i julas har regionen gradvis militariserats, och förklarats vara ett nytt militärområde. Där finns nu 1,600 soldater som patrullerar vägarna på landsbygden, och det är ständiga identitetskontroller i huvudorten, Santa Barbara.

Hungerstrejkande ungdomar
Några av de hungerstrejkande ungdomarna som kräver att alla politiska fångar i Venezuela omedelbart släpps fria.

Fotnot: Det var just mot Carlos Andrés Pérez (CAP) som Chávez gjorde den misslyckade militärkuppen 1992, och Chávez betraktade CAP som hans kanske värsta fiende, tills denne dog på juldagen. Frågan om CAP skall begravas i Miami eller i Venezuela är nu föremål för ett domstolsavgörande i Miami; CAP själv lär ha sagt att han inte ville bli begraven i Venezuela så länge Chávez styr landet, utan först “då demokratin återetablerats”. En annan observation som kan göras är att Chávez inte är den första att predika socialism samtidigt som han privatiserar; Adolf Hitler gjorde också det.