Tag Archives: Palmgren

Osakligt i radions Ekot om den så kallade kuppen

Nu tycker jag att det går lite för långt med etermedias osakligheter. Här är en anmälan jag gjorde till granskningsnämnden för ett inslag av Palmgren 2009-12-20:

Palmgren påstod att den tillträdande presidenten Porfirio Lobo inte har bjudit in (den avsatte men ändå utgående presidenten) “Manuel Zelaya eller den motståndsrörelse som stödjer honom” till “en nationell dialog för att komma ur det låsta läge som kuppregeringen har försatt honom i.”
Detta påstående är direkt felaktigt vad gäller att några inte skulle vara inbjudna. Genom hela valkampanjen talade Lobo om att alla skulle vara inbjudna. Det var kärnan av hans kampanj, en nationell samling, försoning, återförening. I så motto var inslaget direkt falskt.
Vidare lever inte inslaget upp till erfoderlig standard vad gäller opartiskhet. För det första: Det sätt som Palmgren nämnde Lobo och ordet “kuppregering” antyder ju att Lobo är kritisk till den nuvarande regeringen och anser att det är en “kuppregering”. Det är totalt missvisande. Lobo har klart uttalat att han anser att avsättandet av Manuel Zelaya INTE var en kupp, utan en grundlagsenlig avsättning av en president som hade brutit mot grundlagen och försökte sätta sig över de andra statsmakterna (vilket de dock till sin heder inte tillät; jag syftar förstås på högsta domstolen och den folkvalda kongressen).
För det andra: Palmgren sa att då USA och Brasilien kom med ett förslag till normalisering så “viftade (Honduras president Roberto Micheletti) sorglöst bort det”. Förslaget innebar enligt Palmgren att Micheletti skulle avgå. Palmgrens rapport är vilseledande genom att utelämna väsentlig information, och vinkla de fakta som ges. Faktum är att en överenskommelse har ingåtts mellan Zelaya och Micheletti, i den så kallade Guaymuras-dialogen, vilket var en väg till normalisering. De skrev under detta avtal. Enligt avtalet skulle kongressen besluta om huruvida Zelaya skulle återinsättas eller ej. De röstade nästan enhälligt för att stå fast vid sitt beslut från i somras (jag följde hela debatten och omröstningen via web-TV, det var mycket intressant). Palmgren, USA och Brasilien låtsas som om denna överenskommelse inte existerar. Zelaya bryter öppet mot den. De som är satta att övervaka implementationen lyser med sin frånvaro (bland dem USAs arbetsmarknadsminister). Med andra ord, den ena parten – Zelaya – har brutit mot sitt ord; omvärlden låtsas som det regnar; och Palmgren är en av dem. Det är osaklig rapportering att helt negligera de fakta som inte passar in i ens politiska agenda, vilket synes vara det som SR här gjort.
För det tredje, maktskiftet i Honduras kallas för en “kupp”, vilket är ett politiskt, inte juridiskt, ställningstagande. USAs kongressbibliotek har kommit fram till att processen var laglig (inte att utvisa medborgaren Zelaya, men att avsätta presidenten Zelaya). Honduras samtliga demokratiska institutioner är oförändrade, bortsett från presidenten och hans regering, och samtliga antingen deltog aktivt eller håller passivt med om att processen var laglig. Det kan inte kallas en “kupp” med någon rimlig definition av order kupp.
Att Sveriges Radio (och TV) kallar maktskiftet i Honduras för en “kupp” är därför osakligt. Jag anhåller att granskningsnämnden uttalar att de ändrar språkbruket till att tala om “avsättandet av president Zelaya”, “den olagliga utvisningen av Zelaya”, “den så kallade kuppen”, och liknande uttryck som klargör att SR inte tar ställning för att det var en kupp, utan förhåller sig neutral i frågan.