Tag Archives: rättegång

Historiskt åtal av generaler i Honduras inlett

Publicerad 18:55, uppdaterad 22:45 ET: Idag på eftermiddagen kom de sex militärerna i Honduras högsta militärledning till Högsta Domstolen för att få åtalspunkterna upplästa och deklarera sin inställning till åtalet, skriver El Heraldo. En stor skara journalister från diverse länder följer rättegången från utanför rättssalen, eftersom de tyvärr inte tillåts att komma in. Förhoppningsvis kan försvaret be om en öppen rättegång, om jag får önska mig hur jag skulle vilja ha det.

Åtalet avser att militären den 28 juni 2009 bröt mot en order från precis samma domstol som nu har att döma dem.

Ordern avsåg att arrestera den dåvarande presidenten, Zelaya, så att han skulle kunna ställas inför rätta för sina brott mot en annan av högsta domstolens order. Istället sände militären Zelaya till Costa Rica och släppte honom fri. I San José satte han omedelbart sprätt på 90 tusen dollar av Honduras statskassa, och – otacksamt nog – anklagade han militärerna för att ha utfört en militärkupp, och för att ha landsförvisat honom.

Åtalet i den nu inledda rättegången avser två brott i anslutning till denna händelse: Dels myndighetsmissbruk för att ha låtit Zelaya undslippa rättvisan, dels brott mot grundlagen för att ha landsförvisat en medborgare.

Försvarets linje är ännu inte klar, annat än att de avser att bevisa sig oskyldiga. Så här från åskådarplats kan man dock omedelbart konstatera att de två åtalspunkterna på sätt och vis motsäger varandra. Om Zelaya skulle vilja återvända så kan han också när som helst promenera ut från Brasiliens ambassad. Landsförvisningen är därför en chimär på grund av att han inte vill återvända till ett land där han kommer att åka direkt i finkan. Den enda åtalspunkt som motsvaras av ett reellt brott torde därför vara den första.

Om anklagelsen om att ha förgripit sig på Zelayas mänskliga rättigheter bortfaller, då ser det genast ljusare ut för försvaret. Dess uppgift inskränker sig då till att överbevisa domstolen om att det var befogat att låta en misstänkt brottsling undslippa rättvisan (åtminstone tillfälligt) för att minska risken för andra brott, nämligen våldsbrott som skulle kunna innebära att ett antal personer miste livet. Att döma av uppgifter i en intervju i början av juli var det så militären resonerade. Den överste som då intervjuades är emellertid inte, vad jag vet, en del av försvararna nu, så tills vidare kan jag bara gissa beträffande deras strategi.

Domstolen beviljade inte åklagarens begäran att häkta militärerna. De får gå fria under förhandlingarnas lopp, men får inte lov att lämna landet. Försvaret gjorde ingen deklaration idag torsdag. Huvudförhandlingarna inleds nästa torsdag.

Romeo Vasquez, militärchefen, som står åtalad jämte 5 kollegor, då han lämnade rättegångssalen i högsta domstolen.
Romeo Vasquez, militärchefen, som står åtalad jämte 5 kollegor, då han lämnade rättegångssalen i högsta domstolen.

Detta åtal har varit länge efterlängtat i Honduras, för det är det slutliga beviset på att det inte var en kupp den 28 juni, utan att det var landets demokratiska institutioner som agerade för att försvara grundlagen, rättstaten, maktdelningen och demokratin.

Åtalet är historiskt unikt. Det visar att militären inte längre är de som bestämmer i Honduras, utan att en konstitutionell demokrati definitivt har slagit rot.

Det svenska biståndet för demokratiutveckling och mänskliga rättigheter de senaste åren har av allt att döma inte varit förgäves. Den fula ankungen har vuxit upp och blivit en svan.

Den stora händelsen nu är givetvis jordbävningskatastrofen i Haiti. Även Honduras har sänt personal idag för att hjälpa till att rädda liv.

Fotnot: Efter att Zelaya släppts i Costa Rica avsatte landets folkvalda kongress honom för brott mot grundlagen, och tillsatte Roberto Micheletti som interimspresident för resten av mandatperioden. I ordinarie val den 29 november valdes Porfirio Lobo till president för nästa mandatperiod, vilken börjar den 27 januari i år.

Media: DN, SvD, GP, ACJ (English), El Heraldo.

PS. Jag har tidigare argumenterat (på spanska) för varför åtalet är så viktigt.