Tag Archives: Skandinavien

Den förste bland likar kanske?

Samhällsvetaren och historikern Gunnar Wetterberg har föreslagit en Nordisk Union, skriver DN, och pekat ut den danska drottningen Margrethe II som den givna regenten. Unionen skulle inkludera Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige.  Om detta tycker jag:

  1. En dylik union bör naturligtvis få namnet Skandinavien, på engelska Scandinavia, efter det gamla namnet Skadin-auia, Skades ö. Samma ord som gett oss namnet Skåne.
  2. Huvudstaden bör därför självklart förläggas till just Skåne, förslagsvis Lund, där ju redan domkyrkan ligger. Ur ekonomiskt-geografiskt perspektiv är Skåne vid Öresund det naturliga centrumet för regionen.
  3. När det gäller frågan om statsöverhuvud så tror jag man kunde låna en idé från forntiden och låta ett av de fem statsöverhuvudena bli “den förste bland likar”, men låta detta rotera antingen i ett fast mönster eller slumpvis. Kung, drottning och president skall naturligtvis ha samma chans att bli den förste bland likar. Idén med att ha ett överhuvud som är den första bland likar har förekommit i flera sammanhang, bland annat på förkristna Irland och i Platons dialog Kritias.
  4. Kanslispråket bör såklart vara “skandinaviska”, med finska som minoritetsspråk till vilket alla dokument översätts. Standardskandinaviska kan lämpligen grundas på skånska och bergensiska, två dialekter som är inbördes lika och förstås av den helt övervägande delen av folket i de fem länderna, samtidigt som de inte är riksspråk i något av länderna.

Inte för att jag tror att den fågeln flyger, men om den skulle få vingar så vore det ovanstående nog något att beakta.