Tag Archives: Spanien

Sluta behandla Honduras som en spansk koloni!

Honduranska folkets vilja, majoriteten, har nu talat två gånger inom loppet av en vecka. Först genom att gå ut och rösta en masse i söndags (den senaste siffran jag hört på valdeltagandet var 63%, men ännu återstod det röster att räkna). Nationella Partiets kandidat Porfirio Lobo Sosa vann presidentvalet med stor majoritet.

Och så igår genom att folkets representanter i kongressen röstade för att ratificera sitt beslut från i juni att avsätta president Manuel Zelaya pga brott mot grundlagen, och ersätta honom med Roberto Micheletti som interimspresident fram tills mandatperioden går ut den 27 januari 2010. Siffrorna blev 111 för, 14 emot, 3 ej närvarande.

Därmed har folkets representanter två gånger röstat med mycket stor majoritet för detta beslut. Eftersom beslutet har stöd av samtliga statsmakter, militären, kyrkan, näringslivet, och en majoritet av befolkningen, så är det nu fullständigt absurt att utifrån ett argument om “demokrati” kräva Zelayas återinsättning. Det är uppenbarligen inte folkets vilja att han återinsätts.

Det andra möjliga argumentet är det om rättsstaten, att lagen skall följas. Problemet med det argumentet är emellertid att den högsta uttolkaren av lagen, högsta domstolen, också har uttalat att Zelaya inte kan fortsätta som president pga grundlagsbrott. Så hur man vänder sig finns det inget hållbart vare sig juridiskt eller demokratiskt  argument för att återinsätta Zelaya.

Det enda argument som finns är att sättet han avlägsnades på (inte avsattes, utan avlägsnades rent fysiskt från landet) var olagligt. Det är sant, men det är ett separat brott, och detta senare brott kan inte ursäkta eller undanröja det tidigare brottet.

Att kräva Zelayas återinsättning är därför likvärdigt med att en kolonialmakt kräver att få sätta in en kung i en koloni. Har vi inte kommit längre än att Europa – med Spanien i spetsen – betraktar Latinamerika som kolonier?

Att det finns ofullkomligheter i landets administration är en annan femma, men det kan inte rättfärdiga att betrakta landet som en koloni. Sådana argumentet användes för att rättfärdiga kolonialism förr i världen. Det hette att de där ociviliserade länderna kunde ju inte styra sig själva, så Europa måste styra dem åt sig.

Det är precis samma attityd som den spanska regeringen har idag: Kolonialt översitteri.

Kommer Sverige att bidra till kolonialt översitteri, eller kommer Sveriges regering att sätta ner foten och kräva att EU respekterar Honduras frihet, suveränitet, och oberoende?