Tag Archives: Sverige

Varför talar inte media om sanningen om Honduras?

Den som har tolkningsföreträde kan slå an hur en nyhet skall tolkas, eftersom andra media oftast bara repeterar, vartefter politiker följer media, och media följer politiker, osv. Det betyder att det är den första nyhetscykeln, de första 24 timmarna, som avgör hur en historia utvecklas. Den vinkel som svenska media följt är den som kom […]

EUs ambassadörer återvänder till Honduras

Sveriges ordförandeskap i EU uppger att EUs ambassadörer nu kommer att återvända till Tegucigalpa. Det rör sig om ambassadörerna för Tyskland, Italien, Frankrike och Spanien. Sverige har ingen ambassadör i Honduras, men ambassadören i Guatemala är sidoackrediterad i Honduras. Återvändandet skall inte ses som ett erkännande, utan sker för att hjälpa den demokratiska processen i […]

Sverige, EU, USA underminerar stabiliteten i Latinamerika

Både EU och USA har uttalat hot om att inte erkänna valet i Honduras den 29 november i år. Kandidaterna utsågs dock redan innan Manuel Zelaya avsattes som president den 28 juni, och själva valet är stadgat i grundlagen och kan därför inte inställas. Oavsett vad som händer så måste det gå vidare. Omvärlden kräver […]