Tag Archives: Tegucigalpa

Brownshirt operation in Tegucigalpa

Update May 21, 2010, 15:23 – A German-Danish revolutionary-romantic, Johannes Wilm, has made a documentary about this attack, called La Joven Revolución Hondureña (The Young Honduran Revolution). The footage follows the organizers before, during, and after the operation. We can see in the video several of the persons involved in destroying the fast food restaurant. There are two student organizations involved, FUR and FRU (also known as FRUM it seems). The students had committed to show up with 150 persons, and an organization of workers with another 150. The video shows how they blocked the main road past the university, a 4 lane road, with burning tires, and how they planned to run into the university and change shirts to disappear when the police showed up. The video does not seem to show how the car below was set on fire, but in a split second a person in red shirt is seen carrying a big bat, around that time and place.

Original post August 6, 2009, 00:16 – During Wednesday a mob created a roadblock outside UNAH, Universidad Nacional Autonoma de Honduras. A group calling itself F.R.U., Frente de Reforma Universitaria (Front for University Reform) has claimed responsibility. According to the police they broke windows and burned a car. They did not let independent journalists photograph or videotape them, but called them “golpistas” (coup-makers) and broke their cameras. The police dispersed the mob with water cannons and tear gas, under an intense bombardment of stones.

According to F.R.U., though, it was students who were demonstrating peacefully, just to be chased away into the university campus. Once there the rector came out, arms in the air, to make peace but beaten by the police, it is claimed. The burning car is blamed on a tear gas grenade.

Burning car outside UNAH, Tegucigalpa
Burning car outside UNAH, Tegucigalpa

A closer examination of F.R.U., whose logotype leads the thoughts to Maoism and North Korea, shows that the website has had only 8935 visitors, that there are only a few posts on the discussion list (all read only a dozen times and none having got any comments), and that all of them are written by the same person, who is anonymous and hidden behind a gas mask. There is nothing that suggests a political platform, or any physical persons behind the alleged organization. There is, however, a link to TeleSUR’s webcast, the propaganda channel of Chávez.

Protesters at UNAH. Do these look like students to you?
Protesters at UNAH. Do these look like students to you?

Given that the protesters also look to old to be students, and as if they have arrived from outside, the conclusion can only be one: It was a brownshirt operation, the usual suspects that Chávez hires, in collusion with TeleSUR, the satellite TV channel of Hugo Chávez based in Venezuela.

Luckily most media in the world seem to have started to understand that there is something fishy about the reporting by TeleSUR, so very few have picked up on this story. An exception is Al Jazeera.

Rapport från Tegucigalpa

Efter 3 dagar i Honduras huvudstad kan jag rapportera att jag har observerat följande:

Demonstrationer, offentliga åsiktsyttringar: 0 (noll).
Zelayaanhängare jag stött på: 0 (noll).
Graffiti pro Zelaya: Finns, men inte alls så utbrett som medierapportering gett intryck av.
Allmänna intrycket: Trots miljonstad lugnare gatubild än i Miami, mindre stress än i Stockholm.
Terroristaktioner: Ett pansarskott mot en lokal där valmaterial förvaras (missade målet), en handgranat mot en kraftledningsstolpe (orsakade ingen skada).

Kort sagt, läget i Tegucigalpa är lugnt och normalt i allt väsentligt, och jag har haft en mycket trevlig och avkopplande långhelg här. Det enda som stört mina cirklar lite är att julskyltningen börjat redan, vilket ju i och för sig ger stämning, men det är ju bara november!

Jag har intervjuat en person som jobbade för Zelaya, först i valkampanjen senare i presidenthuset, och på slutet i utrikesdepartementet. För att göra en lång historia kort så är det klart att en förändring kom ca 1,5 år in i presidnetperioden. Senast 2 år in började förändringar genomföras som av allt att döma syftade till att permanenta hans position vid makten, men som först nu i efterhand blivit förståeliga.

Några detaljer: Den olagliga omröstning som skulle hållas den 28 juni hade utländska observatörer, men samtliga var “kommunister”, Chávezvänliga, jäviga. De som jobbade på departementen hade börjat söka nya jobb efter valet, men de noterade att märkligt nog verkade de i presidenthuset inte bekymra sig för vad de skulle göra efter valet. Min sagesman var därför misstänksam, men rapporterade inte det till kongressen, och var inte informerad i förväg om att Zelaya skulle avsättas.

Brunskjorteoperation i Tegucigalpa

Under onsdagen upprättade en folkmassa en vägspärr utanför UNAH, Universidad Nacional Autonoma de Honduras. En grupp som kallar sig F.R.U., Frente de Reforma Universitaria (Fronten för Universitetsreform) har tagit på sig ansvaret. Enligt polisen slog de sönder fönster och brände en bil, och lät inte oberoende journalister fotografera eller filma dem, utan kallade dem “kuppmakare” och slog sönder deras kameror. Polisen skingrade pöbeln med vattenkanoner och tårgas, under ett intensivt bombardemang av stenar.

Men enligt F.R.U. var det studenter som demonstrerade fredligt, och sedan jagades in på universitets område. Där inne kom rektorn ut med armarna i vädret för att försöka mäkla fred, men blev nerslagen av polisen, påstås det. Den brinnande bilen förklaras med att en tårgasgranat tände eld på den.

Brinnande bil utanför UNAH, Tegucigalpa
Brinnande bil utanför UNAH, Tegucigalpa

En närmare kontroll av F.R.U., vars logotyp för tankarna till maoism och Nordkorea, visar att websidan har haft endast 8935 besökare, att det bara finns ett fåtal inlägg på diskussionslistan  (var och en bara läst ett dussintal gånger men ingen har lämnat kommentar), och att alla är skrivna av samma person, vilken är anonym och försedd med gasmask på bilden. Det finns ingenting som tyder på någon politisk plattform, eller att det finns några fysiska personer bakom den påstådda organisationen. Däremot finns det en länk till TeleSURs webcast, Chávez propagandakanal.

Demonstranter vid UNAH. Ser dessa ut som studenter? Knappast.
Demonstranter vid UNAH. Ser dessa ut som studenter?

När demonstranterna dessutom ser ut att vara för gamla för att vara studenter, och som utifrån kommande, kan slutsatsen kan bara bli en: Det var en brunskjorteoperation, den vanliga betalda gruppen som Chávez anlitar, i maskopi med TeleSUR, Hugo Chávez satellit-TV-kanal baserad i Venezuela.

Som väl är verkar de flesta media i världen ha börjat förstå att något är lurt med TeleSURs rapportering, så inte många har plockat upp detta. Ett undantag är Al Jazeera.

Stor demonstration i Honduras mot Zelaya

Idag hölls en stor demonstration i Tegucigalpa mot att vika för det internationella trycket att låta Zelaya återkomma. Demonstrationen var 2 km lång, skriver El Heraldo.

Förhandlingarna i Costa Rica var av och på idag. Först meddelades att de var inställda, för Honduras medlardelegation fick inte stöd bland kongress och andra institutioner för det förslag man hade med sig från Oscar Arias. Delegationen hade sänt ett motbud till Arias, och lite senare på dagen hade något hänt så att de snabbt hoppade på ett plan och flög till San José. Detta är slutet på Oscar Arias tålamod, har han sagt, men Panama har förklarat sig villiga att fortsätta leda samtalen om det blir nödvändigt.

Bakgrund: Den 28 juni avsattes presidenten på order av Högsta Domstolen men militären överskred sina befogenheter och sände honom i exil. Det folkvalda parlamentet stod så gott som enhälligt bakom belsutet att avsätta presidenten därför att han hade brutit mot grundlagen och dessutom försummat att sköta sitt jobb. Media, ledda av Hugo Chávez TV-kanal TeleSUR, utropade dock det hela som en militärkupp.


“Kuppmakare” i Tegucigalpa 22 juli

Honduras: Tegucigalpas flygplats förblir stängd

Honduras flygplatser var stängda hela dagen igår och Tegucigalpas kommer så att förbli tills på onsdag, enligt uppgifter idag på morgonen. Orsaken är att man vill förhindra ex-presidenten Manuel Zelaya från att landa, genom att fysiskt blockera landningsbanan. San Pedro Sulas flygplats är däremot nu öppen.

Zelaya blev som bekant utkastad ur landet då militären gjorde myteri förra söndagen efter att han begick landsförräderi, och läget blivit ohållbart därför att grundlagen inte anger någon explicit procedur för att avskeda presidenten.* Militären angav sedan sig själva till landets demokratiska och rättsvårdande institutioner, och väntar nu på de rättsliga efterverkningarna.

* Rättelse: Enligt den juridiska analysen av Human Rights Foundation hade högsta domstolen både auktoritet och laga skäl till att skilja presidenten från sitt ämbete den 26 juni, då arresteringsordern utfärdades.