Tag Archives: valfusk

Manuel Zelaya planerade valfusk i Honduras

Honduras fd president Manuel Zelaya blev arresterad på morgonen den 28 juni, strax innan den av honom utlysta men av Högsta Domstolen olagligförklarade landsomfattande omröstningen skulle hållas. Frågan gällde om en folkomröstning skulle hållas den 29 november med frågan om en konstituerande grundlagsförsamling skulle tillsättas – med andra ord, om grundlagen skulle kastas ut och en ny skrivas.

Redan timmar efter att Zelaya kastades ut fick jag höra från högt uppsatta källor i Honduras att omröstningens resultat var förutbestämt. Jag har bloggat här om fynd av bevis för detta. Nu har en rapport kommit från regeringskansliet i Honduras med samma slutsats: Resultatet var manipulerat på förhand.

Manuel Zelaya med ett lösnummer av Poder Ciudadano
Manuel Zelaya med ett lösnummer av Poder Ciudadano

Presidentens stabschef, Javier Valladares, berättade att man har påträffat ett exemplar av tidningen Poder Ciudadano (“Folkmakt”) i vilken det står att läsa att omröstningen varit en framgång, och att ja-alternativet vunnit en jordskredsseger.

Numret är daterat den 29 juni. Omröstningen som var planerad till den 28 juni hölls aldrig, eftersom militären på Högsta Domstolens order beslagtog valmaterialet natten före.

PS. Igår på Honduras nationaldag skrev Nicaraguas förre ambassadör till Chile, Silvio Avilez Gallo, att världen har hamnat fel när det gäller avvägningen mellan etik och politik visavi Honduras, och att det är dags att sluta med dubbelmoralen och erkänna landets lagliga regering.

Manuel Zelaya vann folkomröstningen i Honduras

2009-07-21 00:45:00 ET – En undersökning av den kontroversiella folkomröstningen i Honduras den 28 juni har funnit datorer med resultatet av densamma. De visar att Manuel Zelayas förslag vann en stor majoritet av rösterna, rapporteras det. Problement är bara att militären beslagtog valsedlar och valurnor så det ägde aldrig rum någon folkomröstning.

Tyvärr för Zelaya så förklarades han avsatt och sändes ur landet på morgonen omröstningsdagen. Han lär inte ha mycket glädje av den “segern” nu, men planen var att det skulle vara första steget mot att kunna bli omvald som president. Att folkomröstningen var fixad har Zelayas motståndare varit övertygade om hela tiden. Majoriteten av befolkningen var också inställd på att bojkotta den om den hade blivit av.

Redan ifyllda valsedlar och röstsammanräkningsprotokoll har också påträffats. Det är nu inte någon nyhet för eder i cyberspace utsände, för jag har hört den uppgiften från vanligtvis välunderättade kuppmakare (som det brukar heta) redan den 28 juni – dagen då den sk folkomröstningen ersattes med en sk militärkupp. Till yttermera visso visste min källa berätta att valsedlarna blivit ifyllda i Venezuela före leverans, allt för att underlätta för användaren, herr Zelaya. Den där Chávez han är verkligen omtänksam.

Texten på illustrationen ovan från Venezuela lyder “Jag är Honduras – det lilla landet som kunde”. Stoppa Hugo Chávez, underförstått. Det är så självklart i Latinamerika att det inte behöver skrivas ut.